Kurser

Kurser

Alla kurser hålls av instruktör Frida Holst-Pettersson och på Järsjö Hundcenter som har uppvärmd inomhushall om inget annat anges

Anmälan sker till kurser@jarsjohc.se

I anmälan ska finnas ditt namn, mailadress, telefon, hundens namn, ras och ålder

Betalning sker efter bekräftad plats på aktuell kurs

Anmälan är bindand. Kursavgift återbetalas endast mot uppvisande av veterinär- alt. läkarintyg om platsen ej kan gå till reserv. Alla hundar ska vara vaccinaerade; grund- och kennelhosta. Har du en tik som börjar löpa, kontakta mig.

 

VALPKURS (för hundar från ca 12 veckor till ca 1 år)

Dag & datum: Söndag 16/8, Tisdagar 18/8, 25/8, 1/9, Söndag 6/9

Tid: Söndagar 15.00 – 16.30 och Tisdagar 17.30 – 19.00

Pris: 1600 kr

Förkunskapskrav: Inga

Kursupplägg: På denna kurs får ägaren tips och råd om hur en god relation till hunden ska byggas och bibehållas och för att få en god grund tillsammans med sin hund vad gäller träning, aktivering, hantering mm. Vi fokuserar mycket på lek, följsamhet, kommunikation och kontakt mellan hund och förare. Vi tränar även på stadga och passivitet mm. Praktisk träning varvas med teori (då valparna/hundarna får möjlighet att vila).


UNGHUNDS-/VARDAGSLYDNADSKURS

Dag & datum: Måndagar 19/10, 26/10, 2/11, Söndag 8/11

Tid: Måndagar 17.30 – 19.00, Söndagen 14.00 – 17.00

Pris: 1600 kr

Förkunskapskrav: Inga

Kursupplägg: På denna kurs tränar vi på olika moment i vardagslydnaden med individuell stegring av svårigheter. Vi tränar mycket på att stärka relation, kontakt, inkallning, stadga mm.


SPECIALSÖK GRUNDKURS 1 (SBK:s kommande provform)

Dag & datum: Torsdagar 27/8, 10/9 och 24/9

Tid: 18.00-20.00

Pris: 1500 kr

Förkunskapskrav: Inga

Kursupplägg: På denna kurs kommer vi påbörja markeringsträning, lära hunden måldoften röd kong, lägga grunder för söklust och sökteknik. Praktisk träning varvas med teori. Denna kurs passar hundar i alla åldrar. Att hunden har ett föremålsintresse och en söklust/jaktlust är ett plus. För att komma vidare i träningen ska ägaren vara beredd på att träna en hel del mellan kurstillfällena.

För mer info se: https://www.brukshundklubben.se/tavling-utstallning/specialsok/


SPECIALSÖK GRUNDKURS 2 (SBK:s kommande provform)

Dag & datum: Torsdagar 8/10, 22/10 och 29/10

Tid: 18.00-20.00

Pris: 1500 kr

Förkunskapskrav: Specialsök Grundkurs 1, alt. hunden ska ha lärt sig måldoften röd kong, ha en söklust och ha en påbörjad träning i markering.

Kursupplägg: På denna kurs kommer vi utöka träningen i markering, träna sökteknik och  doftdiskriminering. Praktisk träning varvas med teori. Denna kurs passar hundar i alla åldrar. Att hunden har ett föremålsintresse och en söklust/jaktlust är ett plus. För att komma vidare i träningen ska ägaren vara beredd på att träna en hel del mellan kurstillfällena.


NOSE WORK GRUNDKURS 

Dag & datum: Torsdagar 3/9, 17/9, 1/10 och 15/10

Tid: 17.30 – 19.30

Pris: 1900 kr

Förkunskapskrav: Inga

Kursupplägg: Här lär vi hunden att Nose Work är en rolig lek, vi lär den olika söksätt, inlärning av doft och behållar- och inomhussök. Efter denna kurs ska hund och förare ha sådana kunskaper att ekipaget kan göra ett doftprov. För mer info se: www.snwk.se

 

Välkommen med en anmälan på kurser@jarsjohc.se, i anmälan ska finnas; vilken kurs ni vill gå, ditt namn, telefon- nummer och mail, hundens namn, ras och ålder. Betalaning sker efter bekräftad plats på kurs.


När ni anmäler er så håller vi på FHM:s riktlinjer att vi stannar hemma om vi har symtom på sjukdom, vi tvättar händer och håller avstånd.

 

Varmt välkomna till en härlig kurshöst!